Reklama

Parametre výpočtu

Dátum narodenia:
Dátum výpočtu:

Biorytmy

  • Fyzický biorytmus človeka je najkratší a je zodpovedný za koordináciu, silu, výdrž, sebadôveru, energiu, odvahu a agresivitu. (23 dní)
  • Emocionálny biorytmus určuje kreativitu, nálady, optimizmus, šťastie, duševnú pohodu a depresie či emocionálnu citlivosť. (28 dní)
  • Intelektuálny vvplýva na pamäť, vnímanie, logické myslenie a úsudok, schopnosť robiť rozhodnutia. (33 dní)
  • Intuitívny biorytmus ovplyvňujúci našu intuíciu (38 dní)
  • Estetický biorytmus ovplyvňuje našu estetickú stránku, vnímanie farieb (43 dní)
  • Spirituálny (duchovný) biorytmus (53 dní)

Reklama

Reklama

Teória a história

Základy teórie biorytmov siahajú až do 19. storočia, do obdobia rokov 1897 a 1902.
Zásluhy na nej sa pripisujú berlínskemu lekárovi a numerológovi Wilhelmovi Fliessovi, priateľovi Sigmunda Freuda, ktorého táto teória veľmi zaujala. Fliess bol presvedčený, že svet sa riadi magickými číslami 23 a 28 (mužský a ženský cyklus).

V roku 1920 rozšíril túto teóriu o ďalší cyklus - 33 denný, Alfred Teltscher, profesor Innsbruckej univerzity na základe pozorovania výkonnosti svojich študentov.

K popularizácii teórie biorytmov prispel v 70. rokoch 20 storočia svojou publikáciou aj George Thommen, či neskôr Matthew Edlund.

Neskôr, koncom 20 storočia k nemu ešte pribudli intuitívny, estetický a spirituálny. Tieto sa ale v rôznych publikáciách, či kalkulačkách objavujú skôr sporadicky.

Podľa teórie má každý biorytmus dve fázy: pozitívnu a negatívnu. Dni, kedy biorytmy prechádzajú z jednej fázy do druhej (pohybujú sa okolo 0) sa nazývajú kritické dni. Tieto dni sú zvlášť dôležité, pretože vtedy sme najviac náchylný na nehody, nestálosť a chyby. Práve vtedy by sme mali svojmu telu i duši čo najviac naslúchať a svoje konanie im prispôsobiť.

Z času na čas dosahujú dve alebo aj viaceré krivky spoločného minima, maxima alebo nuly. Dni, za ktorých k tomuto dochádza, by mali byť ovlivňované silnejšie.
A tzv. super kritické dni sú pri prechode dvoch alebo viacerých kriviek nulou.